Sdílená znalost - dvojnásobná znalost

Sdílená znalost – dvojnásobná znalost

Znalosti jsou konkurenční výhodou, která se dá jen těžko nahradit. Rozhodujícím faktorem úspěchu dnes není kapitál, ani množství zaměstnanců či strojů. V současné době je důležitější vědět, co zákazník potřebuje, přizpůsobit tomu pracovní postupy i výrobní technologie a umět správně vést zaměstnance i organizovat a spravovat znalosti. Existuje mnoho firem, které pro tyto účely zřídily speciální funkce – např. ředitel intelektuálního kapitálu ve firmě **Skandia**.

Znalosti však představují také problém, protože lidé je musí sdílet. Manažeři by proto měli být schopni účinným způsobem přesvědčit své zaměstnance o tom, že sdílení znalostí je pro všechny přínosem. Vše by mělo fungovat na principu „Jestliže dám někomu k dispozici své zkušenosti a znalosti, něco nového se na druhou stranu naučím“. Mnoho firem zakládá společenství zkušeností, zavádí platformy pro výměnu znalostí a umožňuje diskusi svých zaměstnanců.

Autor v článku popisuje 5 nejdůležitějších faktorů, které přispívají k vytváření znalostí. Je třeba:
* představit svou vizi znalostí a získat pro ni všechny kolegy a podřízené,
* usměrňovat konverzaci mezi lidmi,
* motivovat všechny ke sdílení znalostí,
* vytvořit správný kontext a
* lokální znalosti rozšířit a globalizovat.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe