Samovládné vedení a jeho vývoj

Samovládný vůdce říká lidem, co dělat a očekává, že budou všichni poslouchat. Takový styl vedení je v jistých situacích přijatelný, ale dnes je spíše nežádaný. Takovými situacemi se myslí případ nouze, kdy jen manažer může rozhodnout (např. koho najmout, koho podporovat, koho propustit).

Samovládné vedení lze rozdělit do několika kategorií:

- Primitivní vedení je to, kdy byli lidé ovládáni a řízeni králi a císaři, kteří sami sebe viděli jako bohy.

- Autoritářské vedení bývá často přirovnáváno ke vztahu k otci. Vzhlížíme k němu, dělá stejné věci, spojujeme si s ním všechny kvality. Takový vztah ještě dnes může mezi zaměstnancem a manažerem vzniknout.

- V moderním vedení se objevují prvky vedení primitivního a autoritářského. Od dnešního vedoucího nebo manažera se očekává, že bude zaměstnance respektovat společně s jejich názory, bude je zahrnovat do důležitých rozhodnutí. Tento způsob vedení je nejvíce konfliktní z důvodu střetu hodně názorů a také, protože každý chce být nejlepší. 

- Nyní se objevuje trend myšlenkového vedení. To spočívá ve schopnosti vyvinout a podporovat nové myšlenky pro lepší produkty. Toto vedení už není o tom být nejlepší, ale je více o tvořivosti.  

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101