Rozšiřování podnikových znalostí - zájmové komunity

Mnoho firem se nyní potýká s velkým problémem. Investovaly značné množství finančních prostředků do nových technologií, které mají podporovat inovace, znalosti a spolupráci ve firmě, ale ty jim dosud nepřinesly očekávané výsledky. Někdy to může být způsobeno tím, že firmy neumí efektivitu nových technologií měřit, „zakopaný pes“ však obvykle spočívá v něčem jiném.

Vedoucí firem se totiž až příliš často domnívali, že stačí nainstalovat a zavést do počítače zaměstnanců nejlepší vybrané řešení pro správu znalostí a ostatní půjde samo. Rozšiřování podnikových znalostí se však neodvíjí ani tak od funkčnosti těchto aplikací, jako spíše od způsobu, jakým se používají.

Softwarová řešení totiž obvykle napomohou k lepší výměně explicitních znalostí. Znalosti mají však mnoho podob a jednu z nich představují ty, které jsou uložené pouze v hlavách zaměstnanců – implicitní znalosti. Ty se dají sdílet a předávat prostřednictvím nových technologií jen těžko. Řešením může být model zájmových komunit – jejich členové si ústně předávají vlastní zkušenosti, sdílí své ambice a vzájemně se podporují.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Information Highways - elektronický obsah a vše o něm
Zobrazit přehled článků ze zdroje Information Highways