Rozjezd firmy usnadní franchising

Rozjezd firmy může výrazným způsobem usnadnit odbytový systém franchising, který díky nepřetržité spolupráci franchisora a frenchisantů umožňuje uvádět na trh zboží, služby nebo technologie. Systém se zakládá na úzké a nepřetržité spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů.

Základní myšlenkou franchisingu je x krát prodat jednou vytvořený podnikatelský systém nebo koncept „na klíč“. Franchisor totiž nabízí franchisantům podnikatelský koncept a balík služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Systém přináší řadu výhod, ale i úskalí. Zde jsou některé z nich:

Plus pro franchisora

- Konkurenční výhoda – systém umožňuje rychlejší expanzi a vstup na nové nebo vzdálené trhy,

- zvyšující se počet franchisantů zlepšuje vyjednávací pozici na trhu,

- díky rozrůstající se síti jsou výrobky pro zákazníka rychleji a snáze dosažitelné,

- franchisor se věnuje systémovým a strategickým úkolům, franchisantům přenechává řešení operativních záležitostí.

Plus pro franchisanta

- Využívá jméno a silnou značku franchisora,

- franchisový systém mu umožňuje získat lepší přístup k úvěrům, leasingu a pojištění,

- od velkých dodavatelů může získat obratové, nákupní a nákladové výhody, které by jako jednotlivec nikdy nezískal,

- franchisor zaškolí zaměstnance v oblasti provozu, managementu a prodejních postupů.

Minus pro franchisora

- Do vybudování franchisového systému musí investovat dost peněz i času (vybudování funkční franchisové centrály, na pilotním provozu prověřit životnost koncepce),

- nemůže řídit provozovnu, která patří franchisantovi, jako svou vlastní pobočku,

- musí kontrolovat, zda franchisanti, kterým propůjčil svou značku, dodržují stanovené standardy kvality.

Minus pro franchisanta

- Je na franchisorovi závislý, 

- musí se podřizovat pokynům a kontrole centrály,

- je nucen omezit řadu svých vedlejších obchodních aktivit a prodávat pouze určený sortiment od určených dodavatelů.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny