Rozhodněte o tom, zda u vás budou zaměstnanci spokojení

Mezi základní prvky pro uspokojení zaměstnance patří kompenzace, příležitost, uznání a prostředí. Pomocí této čtyřky můžete ovlivnit, jak se bude zaměstnanci v práci líbit a můžete činit změny, když vám bude chtít výborný pracovník odejít.

Podle expertů největší manažeři věří, že zaměstnanci opouštějí práci kvůli peněžním problémům, ve skutečnosti to však je zaměstnanecký vztah s jejich nadřízenými, který má největší vliv na to, zda zůstanou nebo odejdou. Nadřízený má totiž kontrolu nad již zmiňovanými elementy, které vytváří pracovní spokojenost. A proto je důležité, aby přímí nadřízení byli odpovědní za zachovávání dobré pracovní síly. Zde je pro ně několik rad:

- Kompenzace. Pro mnoho lidí je důležitá odměna za výkon, naopak je popuzuje hodnostní pořadí. Je dobré stanovit plán, podle kterého by ti úspěšní za určitý měsíc dostávali prémie. Tak budete zaměstnance zároveň motivovat.

- Příležitost. Stále diskutujte s každým zaměstnancem o kariérových plánech, poskytujte jim příležitosti, na kterých by mohli demonstrovat své schopnosti, zájmy a cíle.

- Uznání. Povzbuzujte vzájemné uznávání a respektování mezi spolupracovníky. Chvalte zaměstnance i za maličkosti.

- Prostředí. Povzbuzujte kolektivní práci, vycházejte všem vstříc, podporujte komunikaci v rámci pracovních týmů, budujte flexibilní pracovní prostředí, poskytujte zpětnou vazbu.

Jediná cesta, jak opravdu rozumět zaměstnancům, je ptát se jich, co chtějí a zjistit, co pro to můžete udělat.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101