Rostoucí firma se nemusí vzdát původních hodnot

Když se firma rozvíjí a roste, je stále náročnější zachovat si své kořeny. Přesto existují způsoby, jak si firma může udržet původní hodnoty, aniž by přišla o možnost plně využít svůj potenciál. Článek přichází s deseti tipy, jak si v době růstu zachovat rodinného ducha.

- Ujasněte si, co děláte. Pojem „programové prohlášení firmy“ může znít jako prázdná fráze, ve skutečnosti je však důležité shrnout cíle a hodnoty firmy. Všichni by je pak měli nejen znát, ale také jim věřit.

- Najímejte lidi, kteří porostou s firmou. Při náboru zaměstnanců se snažte porozumět jejich aspiracím a přijímat ty, kteří u vás mohou kariérně růst.

- Vymezte si firemní kulturu a prosazujte ji. Firemní kultura by měla odrážet hodnoty svých zakladatelů a vůdců.

- Vytvářejte prostředí odpovídající firemní kultuře. Kanceláře ani další pracovní prostory nemusejí být neosobní a jednotvárné.

- Vyvarujte se příliš častých a velkých změn. Firma se postupně vyvíjí, radikální změny však její kultuře neprospívají.

- Řiďte nástupnictví. V určité fázi odchází zakladatel do pozadí a firmu přenechává manažerskému týmu. Je však třeba předávat odpovědnosti postupně a ujistit se, že firma bude směřovat správným směrem.

- Sdílejte vlastnictví se zaměstnanci. Má-li firma více než jednoho podílníka, má smysl nabídnout podíl i zaměstnancům.

- Zapojujte nové zaměstnance. Nemůžete očekávat, že všichni zaměstnanci sami snadno a rychle absorbují firemní kulturu, můžete to však urychlit.

- Mluvte se zaměstnanci. Ujistěte se, že máte dobrý systém, jak zachovat informovanost zaměstnanců o nejnovějších událostech a dáváte jim prostor k vyjádření vlastních názorů.

- Vyjděte z kanceláře. Podporujte sociální interakce mezi zaměstnanci, abyste se navzájem lépe poznali.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today