Role ředitele společnosti v budování komunikačního kapitálu

V důsledku rychlejšího vytváření a distribuce informací se obecná pozornost soustřeďuje na stále užší část trhu a rostou nároky na inovaci. Nehmotný majetek má jednak větší cenu než majetek hmotný a jednak je klíčovým ukazatelem kvality společnosti pro budoucnost. Hodnota nehmotného majetku firem zajímá především investory, pro něž má větší vypovídací schopnost než pouhá informace o finanční situaci.

Zatímco určité prvky nehmotného majetku jsou viditelné (např. značka), musíme na rozpoznání a hodnocení ostatních vynaložit určité úsilí (např. vize, síla vůdců, kvalita pracovní síly, podniková kultura).

Pochopí-li společnosti hodnotu tzv. komunikačního kapitálu, budou se moci vzdálit konkurenci. Má-li se však posílit důvěra investorů, musí být společnost schopna sdělit vedení a řadovým zaměstnancům sílu svého poslání a vyjádřit hodnotu zákazníka i dalších nehmotných aktiv.

Klíč ke komunikačnímu kapitálu vlastní několik lidí. Jedním z nich je ředitel společnosti – jeho postavení výrazně ovlivňuje zisky akcionářů a rovněž analytici rozhodují o nákupu akcií podle pověsti ředitele.

Schopnost vyjadřovat hodnotu nehmotných aktiv vyžaduje od společnosti systematický a komplexní přístup. Vytváření hodnotného komunikačního kapitálu v sobě zahrnuje vůdcovství, podporu hodnotných vztahů, odhalování vhodných informací a reakce na zpětnou vazbu.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young