Role manažerů při konfliktech na pracovišti

Někteří lidé si osobnostně nevyhovují, a tak vznikají konflikty. Konflikty jsou v pracovním kolektivu na denním pořádku a není je možné jen tak obejít. Konflikt se však dá chápat i pozitivně, i když jeho řešení je často prospěšné jen jedné straně. Přesto má dobrý vliv na chování a soudržnost týmu.

Při vzniku konfliktu má skupina tendenci se spojit a vnímat své okolí jako nepřátelské. Vnímání sebe a své skupiny je přitom poznamenáno velkou dávkou subjektivismu. Při vzniku konfliktu se větší pozornost věnuje udržení skupiny, což však vede k odpoutání se od cíle, tj. vyřešení konfliktu. Skupina má tendenci vnímat svou úlohu jako vlastní teritorium, do kterého nesmí nikdo proniknout.

Meziskupinové konflikty se nejčastěji projevují nepřátelstvím, agresivitou a nedůvěrou mezi skupinami a mezi jednotlivými členy. Jednotlivé skupiny se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků, a tím i podílu na celkovém zisku. Horší dopady ovšem mají konflikty, kdy jedna skupina začne používat metody omezující činnost druhé skupiny.

Kde je konflikt, tam bývá vítěz i poražený. Skupiny, která „zvítězila“ bude soudržnější než dřív, ale přílišná euforie může vést i k útlumu činnosti. Poražená skupina se bude cítit ohrožená, jednotliví členové se budou vzájemně obviňovat.

Pokud vznikne konflikt mezi dvěma skupinami nebo mezi zaměstnanci, pomůže většinou zásah zvenku, který nabídne racionální řešení. Většinou by se o tom měl postarat manažer. Proto nabízíme několik otázek, na které by si měl zkusit sám pro sebe odpovědět:

- Jak přistupujete ke vzniklým konfliktům na pracovišti?

- Kolik konfliktů na vašem pracovišti má původ v nesprávné komunikaci?

- Kolik konfliktů zavinili vaši zaměstnanci?

- Kolik konfliktů jste zavinili vy sami?

- Byl poslední konflikt na vašem pracovišti nevyhnutelný?

- Jak si myslíte, že se mohlo poslednímu konfliktu předejít?

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk