Rodinná firma je především rodina

Řada rodinných firem nepřežije odchod svého zakladatele z důvodu příbuzenských rozepří. Důležité je uvědomit si, že rodinná firma stojí vždy na dvojím kapitálu – lidském a finančním. Lidským kapitálem se přitom rozumí vztahy mezi členy rodiny, finančním její společné vlastnictví. Oba typy kapitálu jsou pro rodinu zásadní. Je třeba uchovat je a chránit.

Vlastnictví rodinné firmy není vždy totéž co kontrola firmy. Rodiny by si měly uvědomit, že není možné, aby všichni členové přispívali firmě stejnou měrou. Ne všichni příbuzní jsou také schopni pracovat společně, což je třeba přiznat si hned v začátcích. Po rozhodnutí, kdo se bude na chodu firmy aktivně podílet a v jaké funkci je třeba začít řídit očekávání a vyvíjet strategie, které zajistí rovné zacházení se všemi členy rodiny. Článek popisuje několik strategií pro dobré vztahy při rodinném podnikání.

- S jednotlivými pozicemi ve firmě spojte vždy vhodnou kvalifikaci.

- Platy by měly odpovídat vykonávané pozici, nehledě na to, jaké postavení má daný člen rodiny ve vlastnické struktuře.

- Zachovejte rovné vlastnictví podílů.

- Otevírejte účetní knihy. Pravidelně seznamujte všechny podílníky s finančními záležitostmi firmy.

-kk-

Zdroj: EntreWorld - server pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje EntreWorld