Robotika: Základní úroveň inteligence byla dosažena

Ilustrační snímek

Roboti zatím hrají v každodenních životech jen nepatrnou roli. Skutečné zavádění a plné využití robotické inteligence postupuje jen pomalu. Veřejnost je stále spíše zdrženlivá a umělé inteligenci nedůvěřuje. Přesto je dnes víc než kdy jindy jasné, že nové technologie znatelně předhánějí právní regulaci i pomalu se měnící názory běžných lidí. Tato disproporce se s rozvojem technologií je zvětšuje.

Historicky firmy vždy našly cestu, jak obejít zákony a ovlivnit veřejné mínění, aby si vynutily nutné legislativní změny. Například autonomní automobily a kontroverze s nimi spojené zde jsou už teď, protože tyto auta jezdí po veřejných silnicích. Pomoci může regulace, stejně jako lepší vzdělávání zákazníků, tvrdí web business2community.com.

Roboti zde jsou a budou

Právní otázky zůstávají – nebezpečný algoritmus může zbořit celý trh, ale do vězení jej nedáme. Nicméně software zatím nemůžeme považovat za skutečnou umělou inteligenci, protože jsou zde zatím vždy lidé, kteří přijímají finální rozhodnutí.

Odstraníme lidský element?

Predikativní systémy dokáží nacházet smysluplné závěry na základě dat různého druhu, což např. mechanikům pomůže činit poučená rozhodnutí o tom, co je třeba opravit. Lékaři zase mohou využít automatizace k vyhledávání v obrovských a značně komplexních medicínských databázích. To jim umožní vybrat optimální postup při léčbě. Autonomní kamiony ulehčí práci řidičům.

Senzory, které jsou stále dokonalejší a levnější, dávají robotům schopnosti, které lidé nemají (např. vidět ve tmě nebo skrz zdi). Roboti navíc nepotřebují přestávky a nemusejí pracovat na směny. To značí obrovské příležitosti pro úspory. Pracovníci se však o své uplatnění bát nemusejí. Jenom prostě budeme muset poupravit náš pohled na práci a schopnosti.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com