Rizikové podnikání v novém světle

Nová generace spekulativních podnikových jednotek (new-venture units) dokázala, že je schopna urychlit hospodářský růst organizace jako celku. Nové spekulativní podnikové jednotky vznikají tam, kde je potřeba vybudovat pobočku organizace (např. v zahraničí) nebo otestovat a zavést inovativní výrobky či služby.

Tento typ podniků vznikal již v 70. letech, ovšem dnes má jinou podobu. Firmy, které zakládají spekulativní podnikové jednotky (NVU) je kompletně oddělují od ostatních jednotek, aby se mohly lépe soustředit na své podnikatelské aktivity. Tyto jednotky však mají přístup k podnikovým zdrojům, jako jsou např. zákaznické kanály a infrastruktura.

Spekulativní podnikové jednotky se zdají být velmi efektivní – jednak zvyšují příjmy firmy, jednak lákají talentované zaměstnance, které by za normálních okolností bylo poměrně obtížné přijmout. Spekulativní podnikové jednotky první generace (70. a 80. léta) stimulovaly nové nápady prostřednictvím seminářů pro zaměstnance. Inovativní myšlenky byly finančně odměňovány. Výsledky těchto snah však nebyly příliš dobré.

Současné spekulativní podnikové jednotky se více soustředí na obchodování, přímo podléhají výkonnému řediteli a jsou vedeny malými týmy 6-10 správců portfolia, kteří pochází jak přímo ze společnosti (ti lépe rozumí organizaci a jejím zdrojům a mají důvěru vyššího managementu), tak i z jiných firem (z investičních bank, poradenských firem apod. – přináší do firmy nové zkušenosti a perspektivy). Také se soustředí pouze na jednu podnikatelskou aktivitu. Článek dále přináší popis procesu vytváření nové spekulativní podnikové jednotky.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: McKinsey Quarterly - prestižní publikace přední světové konzultantské společnosti McKinsey & Company
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey Quarterly