Řízení znalostí problémy vykostí

Jedna z cest, jak společnost udržet a zvýšit její konkurenceschopnost, je snížení nákladů a tím maximalizovat protihodnotu. Organizace toho chtějí dosáhnout realizací systému řízení znalostí. Autor článku detailně popisuje teorii řízení znalostí a strategického řízení nákladů a jak lze využít řízení znalostí ke snížení nákladů. Aplikaci této teorie ilustruje na příkladu firmy Hewlett Packard.

Strategické řízení nákladů je filozofie, postoj a sada technik k vytvoření vyšší protihodnoty a snížení nákladů. Jeho role je identifikovat, změřit, shromáždit, analyzovat a hlásit informace o finančních faktorech, ale i o vývoji výrobků, kvalitě výrobků, spokojenosti zákazníků apod. Tyto informace jsou třeba pro všechny 4 funkce managementu – strategické řízení, plánování a rozhodování, řídící a operační podřízenost a přesné finanční příkazy. Řízení znalostí je základem k řízení nákladů. Řízení znalostí se týká využívání a rozvoje znalostního jmění společnosti s ohledem na podporu podnikových cílů. Důležitost řízení znalostí vyplývá i z výsledků různých průzkumů. Řízení znalostí hraje velmi důležitou roli při snižování nákladů. Článek si všímá vztahů mezi řízením znalostí a rozhodováním, procesní účinností, mezi znalostní základnou a zlepšenou schopností služeb. Následuje zmiňovaná ilustrace aplikování teorie na konkrétním příkladu a shrnutí :

* řízení znalostí (knowledge management) je široký organizační subjekt a je nefunkční;
* organizace mohou získat strategické výhody efektivním řízením znalostí;
* mít všechny znalostní vklady centrálně umístěné usnadňuje přístup všem, což vede ke snížení nákladů na transakce;
* řízení znalostí usnadňuje a způsobuje kulturní svázanost organizace;
* řízení znalostí způsobuje operační výkonnost;
* řízení znalostí pomáhá při rozhodovacím procesu a tím snižuje náklady na chybné rozhodnutí.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com