Řízení zaměstnanecké mobility

Je velice složité řídit a hodnotit návratnost investic do aktivit, které jsou rozprostřené po celé organizaci. Jako nepropojená sada takových aktivit byla až dosud vnímána například mobilita zaměstnanců. Společného jmenovatele v podobě pohybu zaměstnanců však vykazují přemisťování zaměstnanců, řízení vozového parku, cestování, domácí kanceláře, zákazy výjezdu do určitých zemí, rozvrh firemního letadla, elektronické konference a další podobné součásti organizace firem. A existují efektivní způsoby řízení a měření této aktivity jako celku.

Úkolem managementu je předvídat, plánovat a proaktivně řídit toto dynamické prostředí. Pouze propojení jednotlivých součástí mobility zaměstnanců a pochopení zákonitostí ve vztahu k rizikům, nákladům a využití zaměstnanců pomůže udržet konkurenceschopnou pozici. Především je třeba odpovědět si na následující otázky:

- Jak zapadá úroveň vašich investic do oblasti vašeho působení?

- Jsou organizace konzistentně investující do mobility zaměstnanců ziskovější?

- Přinese mobilita i jiné výhody než větší ziskovost?

- Jak efektivní je outsourcing řízení mobility zaměstnanců?

- Jaká je optimální úroveň investic za vašich podmínek?

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com