Řízení virtuálních lidí

Mnohé nové firmy jsou dnes čistě „virtuální“. Podnikatelé i jejich zaměstnanci totiž pracují z domova. Jednotlivé domácnosti přitom mohou být na různých místech v rámci států nebo dokonce světa a spojují je pouze prostředky moderních komunikačních technologií. To, že absence běžného kancelářského prostředí mění způsob řízení zaměstnanců však ještě neznamená, že virtuální zaměstnance není třeba řídit efektivně. Naopak zde vznikají nové výzvy, jichž si podnikatelé a vedoucí pracovníci musí být vědomi.

- Náklady. Výhodou virtuálních firem je ušetření nákladů za kancelářské prostory a vše s nimi spojené. Existují i významné výhody práce z domova z hlediska daní. Nejvíce pak majitelé těchto firem ušetří na pracovní síle. Každopádně je třeba mít na paměti, že model virtuálního pracoviště neeliminuje sociální potřeby zaměstnanců. Vedle pravidelné neosobní komunikace je proto důležité nevyhýbat se ani příležitostným diskusím o pracovních problémech při obědě nebo kávě a nezapomínat na společné oslavy důležitých výročí.

- Ústřední zájem. Efektivní řízení zaměstnanců je kritické pro každý byznys. Virtuální firma se nemusí potýkat s kancelářskými konflikty, tlaky a politikařením, musí však dokázat začlenit zaměstnance do budování své další existence. Zaměstnanci by měli znát cíle firmy a zaměstnavatelé je pak odměňovat za samostatný přínos k jejich dosažení.

- Důvěra. Důležité je vybrat zaměstnance, kteří budou ve své oblasti odborníky a dokáží pracovat samostatně. Zároveň je však třeba, aby to byli důvěryhodní lidé, kteří s vámi i spolu navzájem v ideálním případě již dříve spolupracovali.

- Flexibilita. Virtuální firma nabízí všem zúčastněným maximální flexibilitu a autonomii. Každý si může sám organizovat svou pracovní dobu i prostředí. I ve skupině důvěryhodných profesionálů však hrozí nebezpečí neočekávaných událostí, jako jsou nemoci dětí apod. Na takové situace musí být podnikatel připraven. Vysoký stupeň flexibility a autonomie může fungovat jen v prostředí pravidelné a otevřené komunikace.

- Technologie. Počítačem, telefonem nebo připojením na internet dnes běžně disponuje řada domácností a u profesionálů to může podnikatel očekávat téměř automaticky. Důležitější je však poskytovat takové technologie, které umožní virtuálním zaměstnancům spolupracovat, jako jsou systémy pro sdílení souborů, zálohovací zařízení, hlasové pošta, webové služby apod.

-kk-
Zdroj: Welcome Business - portál věnovaný všem složkám byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Welcome Business