Řízení úvěrového rizika: důležitý, avšak podceňovaný úkol

V souvislosti s energetickou krizí v Kalifornii vyvstávají obavy, že obchodní protějšek neprovede platbu. Bez přihlédnutí k této skutečnosti je firemní systém řízení rizika neúplný. Neplnění smlouvy se často jeví jako nepravděpodobné a to často vede k podceňování úvěrového rizika.

Zlatým pravidlem veškerých komoditních a finančních obchodních aktivit je diverzifikace rizika. Míra úvěrového rizika se odvíjí od třech faktorů:
- jmenovitá hodnota dohodnutá s dlužníkem,
- pravděpodobnost neplnění ze strany dlužníka a
- míra plnění v případě krachu dlužníka.
Míra úvěrového rizika je nejnižší při obchodování na způsob burzy.

Úvěrové riziko se odhaduje pomocí řady modelů. Principy modelů se zpravidla příliš neliší od metod typu ,,ohrožení hodnoty (VaR)". Autor příspěvku shrnuje priority a omezení těchto modelů.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World