Řízení lidských zdrojů ve znalostní ekonomice

Ve spojených státech právě vyšla zajímavá kniha s názvem Human Resource Management in the Knowledge Economy (Řízení lidských zdrojů ve znalostní ekonomice), jejímiž autory jsou profesoři Texaské univerzity. Server destinationkm.com se proto rozhodl seznámit čtenáře s jejím stručným obsahem. Kniha se snaží odborné veřejnosti vysvětlit, že řízení lidských zdrojů industriální éry není již pro současnou éru znalostní dostačující. Každá kapitola knihy je věnována jedné nové roli v oblasti HR, které mají dohromady v nové ekonomice zásadní vliv na tržní úspěch a strategický rozvoj podniků. Jedná se o role následující:

- Správce lidského kapitálu. Vrchní dozor představuje základní změnu v řízení lidských zdrojů. Nová role správy lidského kapitálu spočívá ve shromažďování, koncentrování, doplňování a uchovávání kolektivních znalostí, dovedností a schopností v rámci organizace.
- Usnadňovač sdílení znalostí. Řízení lidských zdrojů hraje nově také roli faktoru usnadňujícího správu znalostí. To lze chápat ve dvou dimenzích: objektivně (kodifikované znalosti nebo znalostní sklady) a procesně (toky vlastností nebo znalostní komunity).
- Budovatel vztahů. Kromě lidského kapitálu se oblast řízení lidských zdrojů soustředí i na kapitál sociální. Kolektivní správa znalostí vyžaduje orientaci na vzájemné vztahy. Budování vztahů probíhá ve čtyřech dimenzích: vzájemné sympatie, spojování, rozšiřování a spříznění.
- Specialista na rychlé nasazení. Schopnost rychlého nasazení se vyplatí zejména v rychle se rozvíjejících podnicích. Řízení lidských zdrojů by mělo vytvářet strategie pro rychlé přizpůsobování se a odpovídání na bouřlivé a nepředvídané tržní události. To vyžaduje zacházení s měnícími se pracovními pověřeními a rozšířeného sdílení organizačních informací.
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM