Řízení firmy v recesi

Oblíbený manažerský guru z Fortune 500 varuje, abyste neočekávali, že dobré časy budou navěky. Chytří manažeři ale dokáží využít oslabení ekonomiky ke zlepšení, posílení a zrychlení svých firem. Jak?

- Nebojí se progresu. Když vypadají věci nejistě, svádí to zatrhnout „zbytečné“ útraty. To je v pořádku. Zvažte ale potřebu investovat do rozvoje, inovace a růstu značky. Obětovat budoucnost za trochu pohodlnější současnost za to nestojí. Pokud dokážete růst dál, budete silnější.

Další oblast je personál. Možná se zdá šílené vyplácet bonusy, když se zisky propadají, ale někdy je to správný krok, zvlášť, když mají někteří namířeno ke konkurenci.  Odměňujte výtečnost – novými výzvami, veřejným uznáním i penězi – v dobách zlých stejně jako v dobrých tak získáte loajalitu.

- Intenzivní komunikace. Získejte informace, kde jsou zákazníci ochotni utrácet, a předejte je provozním lidem rychle. To by se mělo dělat běžně, ale často se to zanedbává. Je pravdou, že když se ekonomika zpomaluje, tempo rozhodování se musí zrychlit, protože obtížná rozhodnutí nelze odkládat.

- Zhodnoťte zákazníky. V nepříznivých dobách se více hledí na pohledávky a hotovost. Je proto nutné identifikovat vaše rizikové zákazníky. Můžete se rozhodnout přestat jim zcela dodávat – což je někdy tvrdé a nutné. Alternativně lze najít cestu, jak obchodní vztahy udržet, například dodávat v menších dodávkách.

- Úspory. V každém případě osekejte náklady, pokud to má smysl. Může být užitečné například vyčistit obraznou půdu – například vytříbit vaši řadu produktů.

 

Podnikat v dobách resece není nic jednoduchého. Může se však najít příležitost, pokud využijete urgentnost k vylepšení strategie, řízení a disciplíny. V tomto ohledu jsou si tučné a méně tučné časy podobné – firmy, které zareagují správně, vyhrají.

-av-

Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com