Řiďte všechny vztahy, nejen ty se zákazníky

Mnoho firem přichází o obchody, protože konkurence má navrch díky již existujícím vztahům se zákazníky. Lidé raději uzavírají obchody s firmami, které znají a věří jim nebo stavějí na důvěryhodných vztazích s okolím. Firmy by se proto měly zajímat o to, kdo koho v jejich firmě zná a dokázat tyto vztahy svých zaměstnanců využít.

Jak transformovat kontakty jednotlivých zaměstnanců do podoby důvěryhodného celofiremního zdroje? Nejedna firma se snažila rozšířit svůj systém CRM z oddělení prodeje a marketingu jakožto centrální sklad všech kontaktních informací. Tento postup však nebývá účinný. Systémy CRM jsou klíčové zdroje pro řízení vztahů se zákazníky, nikoli však celé firmy. Je tomu tak ze tří základních důvodů:

- Ne všichni zaměstnanci jsou zapojeni v systému CRM.

- Ti, kteří systém CRM používají, vstupují do vztahu pouze s určitou částí kontaktů.

- Čas a ruční vkládání dat, potřebné pro vytvoření a udržení uceleného systému CRM, nejsou udržitelné.

Vhodnější je proto používat přímo systémy pro řízení firemních vztahů – ERP. Tyto systémy poskytují všeobecnější, srozumitelnější a přesnější výsledky než upravované systémy CRM. Výhodou ERP je zejména celková účast zaměstnanců, možnost zachytit veškeré vztahy a automatizovaný vstup dat.

-kk-

Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM