Rich Media - aktivní podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Cílená podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců je v dnešní době zejména pro větší podniky důležitým strategickým úkolem. Firmy jako **Daimler Chrysler, Deutsche Bank** nebo **Kaufhof** poskytují svým zaměstnancům nejrůznější informace prostřednictvím pravidelného vysílání podnikové televize. Moderní streamingová technologie umožňuje přenos zvuku a videa přes intranet přímo na osobní počítač. Uživatel, který zná přístupové heslo, tak může přímo ve svém domácím prostředí získávat nejnovější informace z oboru, případně pracovat s multimediálními výukovými programy.

Autorka v článku přibližuje možnosti využití moderních multimediálních technologií k dalšímu vzdělávání a zvyšování motivace zaměstnanců. Jako hlavní výhodu této koncepce ve srovnání s klasickými formami vnitropodnikové komunikace vyzdvihuje zejména interaktivitu webových aplikací. Stručně uvádí rovněž praktické zkušenosti s konkrétními systémy, které byly implementovány v různých podnicích.

**Datum vydání:** VII/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung