Reputace nad zlato

Silná reputace dokáže podpořit obchodní rozvoj firmy a ve špatných časech ji ochránit. Firmy však často budování své reputace zanedbávají a teprve v krizových okamžicích zjišťují, že je pozdě. Reputaci totiž netvoří jen kvalitní produkty, jak se mnozí domnívají, ale také sociální odpovědnost firmy, vize a způsob vedení, pracovní prostředí, finanční výkonnost apod. Základem dobré reputace zůstává emocionální propojení mezi firmou a lidmi, kteří ji tvoří.

Poškozená reputace se poměrně špatně napravuje. Pravdou zůstává, že mnoho firem už nedokázalo dostat svou dobrou pověst zpátky. Existuje však několik zásad, jimiž by se firmy v takové situaci měly řídit. Například by neměly zatajovat informace, které se stejně dříve či později objeví na veřejnosti. Důležité je umět přiznat chyby a dokázat se veřejně omluvit. Měly by také veřejně prezentovat, že se snaží hledat alternativy (a skutečně je hledat).

Je třeba mít na paměti, že reputace firmy je neustále ohrožena a toto riziko stoupá úměrně s velikostí firmy. Zásadní je proto budovat takovou firemní kulturu, kde zaměstnanci budou plně chápat hodnotu firemní reputace a způsoby, jimiž mohou sami přispět k jejímu pozitivnímu rozvoji.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com