Řekni, kde ty ženy jsou

Řekni, kde ty ženy jsou

Z průzkumu provedeného v září mezi americkými společnostmi vyplývá, že ve vedoucích funkcích v oblasti informačních technologií výrazně převažují muži – 86,1 % oproti 13,9 % žen. Manažerek ve věku pod 40 let je v oblasti IT dokonce pouhých 7,8 %. Jak je možné, že se ženy do manažerských funkcí v tomto oboru nehrnou? Někteří tvrdí, že důvodem je úpadek ekonomiky a propouštění, jehož obětí ženy často bývají.

Dalším důvodem je tzv. „skleněný strop“, který je v oblasti IT větší než v jiných oborech. Žena, která se stane CIO, může jen těžko aspirovat na vyšší pozici ve společnosti. Pokud by se chtěla například stát CEO, musí oddělení IT nejprve opustit. V IT totiž není mnoho příležitostí k rozvíjení individuálních vůdčích schopností. Autor článku také nabízí další důvod, a sice že existuje jen málo žen – manažerek, které by poskytovaly svým nástupkyním mentorské služby.
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight