Průvodce znalostním managementem

Od září 2002 do září 2003 se konal workshop znalostního managementu (KM) zahájená Evropskou standardizační komisí. Jako výsledek tvrdé práce workshop týmu ve spolupráci se členy Knowledge Board vznikla kniha Evropský průvodce dobrým výkonem ve znalostním managementu (*European Guide to good Practice in Knowledge Management*). Průvodce zahrnuje pět hlavních knih, které mohou být čteny odděleně, ačkoli je lepší brát knihu jako celek. Je určen zaměstnancům, manažerům, ředitelům a všem ostatním účastnícím se KM programu v nebo mezi evropskými společnostmi. Pět knih je věnováno pěti tématům:
1. Rámec znalostního managementu – pohled na celkový kontext KM na organizační i osobní úrovni, rozšiřuje běžné evropské chápání KM, ukazuje hodnotu nových přístupů a pomáhá jejich úspěšné implementaci.
2. Organizační kultura – vysvětluje, jak vytvořit to pravé kulturní prostředí pro představení KM, dívá se na to, co kultura je, jak ji vytvořit a jak s ní pracovat k zabezpečení úspěchu KM programů.
3. Implementace SME – nabízí metodologii projektového řízení jak pomoci v začátcích KM.
4. Měření znalostního managementu – pomáhá zhodnotit pokroky KM.
5. Terminologie KM – shrnuje klíčové pojmy a pojetí potřebné k orientaci v knize.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com