Průřez mluvčí profese v USA

V červnu 2007 provedla americká organizace zabývající se profesním mluveným projevem (National Speakers Association - NSA) rozsáhlou studii profesních praktik, podnikatelských modelů a trendů v oblasti profesních mluvčí.

Charakteristika členů NSA:

- Převážně se jedná o nezávislé podnikatele, z nichž většina poskytuje konzultace.

- Průměrný věk členů je 52 let.

- Muži v této profesní komunitě představují 53 %.

- Obvyklá délka praxe je 10 a více let.

- 70 % členů již vydalo knihu a 63 % přišlo s audio nebo video produkty.

- Jen 4 % prezentací v roce 2006 bylo virtuální formou.

- Nejčastěji jejich služby využívají korporace, asociace, vzdělávací instituce a zdravotnické organizace.

- Publikum bývá obvykle mezi 15 – 200 lidmi.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations