Prospěšné, ale obtížné

Podle generálních ředitelů z celého světa se úsilí vybudovat kvalitní systémy a procesy pro správu a řízení společnosti, řídit rizika v globálním měřítku a zajistit soulad se stále rostoucím množstvím různých předpisů vyplatí. I když je náročné a časově i finančně nákladné. Vyplývá to z 8. ročníku celosvětového průzkumu názorů generálních ředitelů (*Global CEO Survey*) vypracovaného *PricewaterhouseCoopers*. Celkem 43 % z 1 300 zúčastněných generálních ředitelů považuje zodpovědný přístup ke správě společností, řízení rizik a souladu s předpisy (GRC – corporate governance, risk management, compliance) za významný zdroj pro tvorbu hodnoty a posílení konkurenční výhody. Podle 56 % účastníků průzkumu ovlivňuje GRC pozitivně pověst a značku podniku.

Z odpovědí respondentů ale vyplývá, že pro ně není snadné zavést tyto principy účinně do praxe. Generální ředitelé mají při zavádění GRC do praxe velké problémy a ne vždy se jim daří těchto přínosů opravdu dosáhnout. Například 53 % respondentů se domnívá, že jejich společnost má propracované etické kodexy, ale mnohem méně účastníků průzkumu je přesvědčeno, že jsou tyto programy dostatečně dodržovány a že příslušná školení mají odpovídající výsledky. Třetina generálních ředitelů uvedla, že jejich společnost vůbec nedokáže změřit výkonnost v této oblasti. Průzkum zjistil, že 58 % generálních ředitelů, kteří považují výdaje na GRC za investici, dosahuje jejich zavedením větších přínosů než ti, kteří je považují za náklad. Věří totiž, že principy GRC jim pomáhají vytvářet hodnotu, zlepšovat konkurenceschopnost a umožňují jim podstoupit větší riziko za účelem tvorby hodnot.

-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny