Program virtuální týmové práce společnosti British Petroleum

Výzkumný úsek společnosti BP prošel reorganizací vedoucí ke vzniku decentralizované struktury. Vrcholový management společnosti současně uznal potřebu zaměstnanců sdílet své odborné znalosti. Výzva pro management spočívala ve výstavbě sítě lidí, jejichž znalosti se budou doplňovat, a lidí, kteří spolu budou v dostatečné míře komunikovat. Vznikl nezávislý tým, jehož cílem bylo podpořit nová společenství a rozvinout nový typ společnosti. Tým stanovil metody umožňující společnou práci zmíněných společenství, ustanovil několik vůdčích skupin a posléze vyškolil zúčastněné pracovníky ve způsobu využívání dostupných zdrojů.

Tato případová studie popisuje cíle programu virtuální týmové práce, postup jeho vytváření a klíče k úspěchu. Kombinací teorií o „společenství zkušených“ s nástroji správy znalostí vytvořil výzkumný úsek společnosti BP velice účinný program.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young