Produktivita IT - měření nezměřitelného

Obvyklé způsoby měření vlivu IT na růst produktivity se v komplexnosti informačního věku bortí. Čísla, která v říjnu 2006 zveřejnil americký Úřad pro pracovní statistiky, šokovala. Po masivním několikaročním nárůstu produktivity se zpomalila ročně na 1,3 %, což je nejpomalejší tempo od roku 1997.

Zprávy o zpomalení růstu produktivity přinesly obavy, že rapidní nárůst posledních pěti let skončil a vliv IT na růst produktivity byl možná přeceněn. Neměly by ale informační technologie pohánět tuto hodnotu neustále dál?

Odpověď na tuto otázku je tak komplikovaná, že pokračující debata mezi společnostmi Accenture, Microsoft a Hewlett-Packard dala vzniknout nové obchodní asociaci věnované obhajobě IT. Vzniklý Institut pro inovace a informační produktivitu (IIIP), je neziskovou skupinou, která se snaží předefinovat, jak by se měla vypočítávat a měřit produktivita v novodobé ekonomice, což je kritické téma pro technologii a obchodníky s IT.

Karen Lojeskiová, ředitelka průzkumu v IIIP definuje problém následovně: „Způsob, jakým se dnes produktivita měří, nedává smysl. Všechna tato měření jsou založena na výrobních modelech a neexistuje zde žádná přesná kalkulace na makro úrovni, která by zachytila produktivitu v sektoru služeb.“

Otázky, které IIIP pokládá, a snaží se zodpovědět, sužují podnikatelskou komunitu již celá desetiletí. Jaký je vliv IT na produktivitu? Je vůbec produktivita správná proměnná pro měření potenciálu ekonomického růstu a zvyšování životního standardu? Odpovědi záleží na tom, komu jsou tyto otázky položeny a co se opravdu zkouší měřit. A jsou to kritické otázky, neboť je v nich skryt klíč k pochopení skutečné hodnoty IT investic.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight