Proces učení - použité technologie a učení na dálku

Výukové středisko společnosti BulabBuckman Laboratories využívá v procesu učení nových technologií, které kombinuje se stávajícími metodami (např. online výuku s běžnou výukou ve třídě). Některé věci se dají naučit pouze ve třídě, kde spolu mohou studenti a vyučující volně diskutovat na dané téma.

Firma používá výukové moduly (online komponenty), na které navazuje vlastní kurz. Efektivita učení zaměstnanců se dá těžko měřit. Můžeme však vysledovat 4 fáze zvyšování efektivity:

1) Efektivita, kterou vnímá sám školený zaměstnanec.
2) Změřené hodnocení
3) Zlepšení, které pozorují nadřízení a ostatní zaměstnanci
4) Dopad na zisk podniku

Vedení společnosti **Buckman** a výukového centra věří, že člověk se nejlépe učí ve svém mateřském jazyku. Všechny výukové materiály jsou proto přeloženy do čtyřech jazyků: angličtiny, němčiny, španělštiny a portugalštiny. K tomuto procesu se používá překladový software, ovšem výsledný text kontroluje zkušený překladatel. V průběhu překladu se vytvářejí také slovníky, které se dají použít při dalších projektech.
Zdroj: Knowledge Nurture - informace o oblasti knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Nurture