Proč váš tým nefunguje?

Potýká se váš tým se spoluprací? Senior partner pro oblast organizačního leadershipu při mezinárodní neziskové vzdělávací instituci Center for Creative Leadership Edward Marshall vysvětluje, že podstatou spolupráce je vytváření kultury vlastnictví. „Pokud chcete, aby váš tým podával lepší výkony, musejí se o něj jeho členové starat. Lidé se starají o to, co vlastní,“ říká Marshall. Ve svých dvou knihách o spolupráci na pracovišti shrnuje, že budování spolupracujícího týmu vyžaduje v první řadě vůdce, který zjistí, co nefunguje a začne to řešit.

Hledejte příčiny

K základním příčinám nefungující spolupráce patří historie týmu, špatné vztahy, neefektivní porady, neprůhlednost nebo nedostatečné sdílení informací, chybějící proces řízení týmu, konfliktní styly rozhodování, konkurence nebo nedostatečná angažovanost. Vedoucí představitel týmu by měl odhalit, co konkrétně chybí tomu jeho. Do hledání příčin je třeba zapojit všechny členy týmu.

Budujte důvěru

Týmová spolupráce nemůže fungovat bez důvěry. Tam, kde chybí důvěra, nastupuje strach. Důležité je vědět, že k důvěře nelze členy týmu vyškolit nebo přinutit. Vyžaduje to vůdce, který dokáže ukázat integritu, přizpůsobovat své chování a pracovat s rozdíly.

Definujte principy

Tým veďte spíše principiálně než na základě struktur, politiky nebo osobnosti. Marshallovy „principy spolupráce“ zahrnují vlastnictví, zapojení, plnou odpovědnost, vzájemný respekt, integritu a důvěru.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership