Proč strategické plány nefungují... A co s tím dělat

Strategické plánování je nezbytné pro každou firmu. Výzkumy však ukazují, že řada manažerů není spokojená s jeho výsledky. Proč strategické plánování selhává?

- Nedostatečné zaměření. Často se stává, že se lidé ztratí ve významech v rámci definování své vize, poslání a hodnot. Věnují příliš času a úsilí snaze o porozumění, co tyto pojmy znamenají a jak k sobě patří, že když si to konečně uvědomí, jsou již duševně unavení a samotný proces plánování stojí.

- Nedostatek zdrojů. Některým firmám dojdou zdroje dříve, než mohu svůj plán sestavit.

- Nedostatečné pochopení. Strategické plánování se často zaměňuje s provozním plánováním. Širší strategické záležitosti se zužují na finanční otázky.

- Nedostatek odpovědnosti. Někdy se strategické plánování stane příliš politickým, řízeným rozpočtovým protekcionismem.

- Nedostatečná zpětná vazba. Ani dobře sestavený plán firmě nepomůže, když bude na poličce chytat prach.

- Dusivý manažerský styl. Pokud slouží strategické plánování jen k prosazování osobních zájmů ředitele nebo dalších vlivných manažerů, není to strategické plánování.

- Nedostatečná pružnost. Strategie vypracované pro současnost mohou zítra být zastaralé vlivem řady externích faktorů

Základem úspěšného strategického plánování jsou tři samostatné fáze:

1. Intuitivní myšlení. Tato fáze slouží k zodpovězení základních otázek jako: Proč jsme v byznysu? Kdo jsou naši zákazníci? Co od nás chtějí? Co je pro nás nejdůležitější? Jaké máme hodnoty? Kam budeme směřovat v budoucnosti?

2. Dlouhodobé plánování. Tato fáze je analytická a více srovnávací. Zahrnuje pochopení toho, kam vaše firma patří na trhu, jaké jsou její silné stránky, kde má nedostatky a jaké jsou její vztahy vzhledem k zákazníkům a konkurentům. Patří sem i porozumění regulačnímu prostředí, do jaké míry vás ovlivňují technologie a hlavní trendy.

3. Provozní plánování. Tato fáze slouží k určení toho, co skutečně musíte udělat. Je čas prakticky sestavit plán zavedení a řízení specifických priorit. Jde tedy o to, kdo bude za co odpovědný, rozvoj směrnic, zajištění zdrojů a vyjasnění styčných bodů, kterých je třeba dosáhnout, abyste se ujistili, že odpovědní lidé jsou na místě a vše probíhá v termínu.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association