Proč startupy selhávají? Dělají špatně marketing (2/2)

V předchozím článku jsme viděli, proč by se pracovníci marketingu měli více podílet na vývoji produktu. Nyní se podívejme, jak situace vypadá u zbývajících 3 P z klasických 4 P marketingu.

Ilustrační snímek

Místo (distribuce)

V minulosti byla dobrá distribuce důležitější než sebelepší reklama. A platí to i dnes – musíte zkrátka být tam, kde jsou vaši zákazníci. Zviditelněte proto svou značku, aby si ji lidé vybavili ve chvíli, kdy uvažují o nákupu.

Marketéři musejí identifikovat všechny dostupné distribuční kanály. Spolu s kolegy z business developmentu by si pak měli být schopni říct, jak přistupovat ke každému identifikovanému zákaznickému segmentu.

Cena

Ceny mohou zvýšit ziskovost, ovlivnit životní cyklus produktu a také zlikvidovat konkurenci. Jenže když ceny nastavíte špatně, zlikvidujete tím své prodeje. Porozumění tomu, jak souvisí změna počtu transakcí a objemu prodejů s nastavenou cenou, velice pomůže při plánování promo akcí a úpravách cen pro určité příležitosti nebo období.

Cenovou strategii je třeba vyladit v diskuzi mezi produktovým a marketingovým týmem. Jasno by mělo být nejen ohledně cen pro uvedení na trh, ale i pro celý životní cyklus produktu. Nestanovujte cenu příliš nízko – raději dobře vysvětlete, proč je vaše vyšší cena oprávněná. Ceny totiž nevytvářejí jen vaše příjmy, ale také jsou zásadní pro pro vnímání hodnoty vaší firemní značky.

Propagace

Prodejní kanály jsou v dnešní době roztříštěné, takže reklama už není tak účinná, jak kdysi bývala. Nákupní rozhodnutí jsou často založena na doporučení přátel, na našich mnohaletých zvycích a na dalších faktorech. V roce 2015 tak např. Google připustil, že je možné, že až polovina kliknutí na reklamy služby AdWords je náhodná.

Zaměřte se proto na obsahový marketing, který se soustředí na potřeby zákazníků. Stávající zákazník má navíc vždy daleko větší hodnotu než nejistý zákazník budoucí, takže retence je nutností. Musíte umět využít každou fázi zákaznické cesty. Každý krok je také potřeba měřit specifickými metrikami, uzavírá blogpost na webu obchodní školy INSEAD.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Proč startupy selhávají? Dělají špatně marketing (1/2)

Aktuální

Proč startupy selhávají? Dělají špatně marketing (2/2)