Proč se musí vedoucí pracovník také učit?

Nové síly, které se na trhu objevily v posledních letech, mění podobu podniků, kariéru jejich vedoucích pracovníků a principy vedení. Zásadním způsobem se tyto ekonomické tlaky projevují také na kultuře organizací. Vedoucí, který se vyhýbá reakci na změnu, dává v sázku svou schopnost dlouhodobě setrvat ve funkci.

V minulosti se vedoucí pracovníci řídili modelem „znát a jednat“. Přenos informací k zaměstnancům a trhům, stejně jako jejich shromažďování, byl pomalý. Přísun informací byl omezený na úzkou „řídicí“ skupinu. Vedoucí si mohli dovolit udržovat dlouhodobé vztahy se zaměstnanci a rozhodujícím faktorem pro volbu strategie byla zkušenost.

Současný model, označovaný heslem „znát a dále se učit“ reaguje na rostoucí rychlost a složitost světa. Důležité informace jsou dostupné pro každého a hodnota se přesouvá ke schopnosti rozpoznávat důležité informace a jednat podle nich. Vedoucí má především budovat vztahy a působit na zaměstnance tak, aby konali správná rozhodnutí.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com