Proč potřebujete manažera bezpečnosti

Rozvoj moderních technologií v (nejméně) posledních deseti letech posunul ochranu přístupu k firemním datům do role více než nutného procesu. Zdůraznil také opodstatnění existence funkce bezpečnostního manažera, které si ale řada firem stále neuvědomuje. Článek proto shrnuje pět základních důvodů, proč bezpečnostního manažera zaměstnat.

- Bezpečnost je obchodní hodnota, kterou je třeba zabudovat do každého systému a integrovat do procesu, jímž pracují a přemýšlejí zaměstnanci. Je třeba, aby jí někdo plně rozuměl a dokázal zajistit nejen v rámci firmy, ale celé její obchodní sféry.
- Rizika je třeba vnímat v obchodním kontextu, provádět analýzy obchodních dopadů jednotlivých bezpečnostních rizik. Bezpečnostní manažer by pak měl vše konzultovat s výkonnými pracovníky.
- Řízení bezpečnostního procesu by mělo být otázkou na úrovni zasedání vedení a představenstev, nikoli běžného chodu firmy.
- Žádný problém nezíská potřebnou pozornost, dokud nebude někdo pověřen plnou zodpovědností za jeho vyřešení.
- Za účasti manažera bezpečnosti se organizace naučí zabodovat bezpečnost do svých produktů, procesů, kultury, bilančních výkazů, reputace a základních aktiv.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine