Proč outsourcing nepřináší očekávané úspory?

Firmy outsourcují své IT provozy z řady důvodů. Hlavním ale bývá úspora prostředků. Jak je možné, že většina těchto transakcí nedoručí slíbené úspory? Wall Street Journal položil tuto otázku Joemu Hoganovi, který pracuje v oblasti outsourcingu 26 let.

Podle něj firmy nedokáží odhadnout změny v obchodních podmínkách nebo ve vývoji technologie, které mohou vyústit v nečekané náklady. Často zapomínají kalkulovat se skrytými náklady, nejčastěji, když se transakce dohodne ukvapeně. Také ale vznikají, když nejsou brána v potaz prostá fakta. Ve většině případů jde podle Hogana o selhání obou stran.

Co by se mělo udělat před podepsáním kontraktu?

Management IT by měl určit, jaké zdroje a schopnosti jsou od firmy potřeba. Dále by měl být schopen měřit její práci a zajistit efektivní komunikaci.

Jak zajistit, aby kontrakt přinesl očekávané úspory?

Mělo by být jasně definováno, jaké služby bude outsourcingová firma poskytovat a kdy a za jakou cenu je doručí. Manažer IT by se měl ujistit, že každý chápe, za co odpovídá. Firma by měla být schopna měřit výkon outsourcera již od započetí dohody, dokumentovat změny ve výkonu a včas je reklamovat.

-av-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal