Proč nechtějí být manažery?

Téměř polovina zkušených zaměstnanců nemá zájem o manažerskou roli. Ukázal to alespoň průzkum americké personální agentury Randstad. Nejčastěji jsou to starší zaměstnanci. Mezi generací Baby Boomers je to 50 % zaměstnanců a mezi lidmi staršími 64 let 70 % zaměstnanců.

Mezi nejčastější důvody nezájmu patří stres z řízení lidí, přílišný objem papírování a obava z přijímání a propouštění podřízených. Zaměstnanci ve věkové kategorii od 18 do 29 let pak nejčastěji uváděli řízení nespokojených zaměstnanců.

Organizace by proto měly zvážit, jak definují a komunikují manažerské role. Zejména v období ekonomické recese do velké míry závisí na schopnosti manažerů řešit problémy, podporovat inovace a produktivitu, motivovat a poskytovat zaměstnancům možnosti k učení a dosahování nových úspěchů.

Průzkum se také dotazoval, co by zkušení zaměstnanci považovali za atraktivní součásti manažerských pozic. 89 % respondentů uvedlo, že by rádi byli manažery, kdyby mohli sdílet své znalosti a zkušenosti s ostatními. 85 % uvedlo jako pozitivní faktor odpovědnost za úspěch organizace a možnost ovlivňovat rozhodování.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com