Proč jsou strategická partnerství tak ekonomicky zajímavá

Je i u vás produktivita a ziskovost na prvním místě? Je dokázáno, že dosáhnout větší produktivity a ziskovosti lze i prostřednictvím strategických partnerství. Pokud jsou strategická partnerství kvalitní a jsou správně řízená, umí firmám zajistit cenné zdroje, které jim chybí pro dosažení ještě lepších výsledků. Je třeba si uvědomit, že zdroje získané spoluprací jsou vždy levnější a rychlejší, než kdybyste si je zajišťovali sami. Výsledkem správně řízených strategických partnerství je pak větší produktivita, nižší náklady ale i lepší konkurenceschopnost.

Miroslav Kohout, Central Business Network

Jaké oblasti můžete strategickým partnerstvím podpořit?

Přesto, že se strategických partnerství nejčastěji využívá pro podporu obchodu, je to jen část z toho, k čemu je lze využít. Pokud si uvědomíte, že mezi zmíněné zdroje patří: kontakty, obchodní informace, čas, lidské zdroje, finance, know-how, technologie, výrobní prostory či lidské zdroje, vidíte sami, že podpořit lze:

 • Obchod,
 • Marketing,
 • Strategii,
 • Inovace,
 • Optimalizaci nákladů

Je jen na vás, abyste si zvolili oblast, kterou potřebujete ve firmě posílit. Sami se brzy přesvědčíte, že dobře řízená spolupráce je pro vaši firmu v mnoha ohledech výhodná a také levnější.

Jak je to tedy s ekonomikou?

Výhodnost ekonomiky plynoucí ze spolupráce a sdílení zdrojů je jednoduchá. Zdroje, které potřebujete pro váš obchod, marketing a projekty jsou omezené a jejich získávání je časově i finančně nákladné. A nyní počítejte. Kolik financí, času, práce a lidských zdrojů ušetříte, když pro zajištění zdrojů použijete sdílení?

Tři praktické otázky

 • Víte, jakou cenu může mít pro vás jeden kvalitní strategický partner? I když nelze cenu stanovit přesně, je praxí dokázáno, že cena takového partnera není zanedbatelná.
 • Tušíte, jak velký by byl ekonomický přínos, pokud byste využili ne jednoho strategického partnera, ale třeba celé sítě? Čím více strategických partnerů, tím více zdrojů, možností a větší ziskovost.
 • Nemáte zkušenosti s budováním, řízením a rozvojem strategických partnerství? Můžete využít našich zkušeností. Úloha koordinátora spočívá v počátečním poradenství, zajištěním vhodných partnerů, koordinaci a řízení celé spolupráce. Kromě získání praktického know-how ušetříte i vaše mzdové náklady. Ale hlavně, vyhnete se slepým uličkám.

Ani strategická partnerství nefungují sama od sebe

Je pravdou, že správně řízené spolupráce dosahují zásadních a měřitelných přínosů. Proto vznikají různé formy spolupráce, aliance či kluby. Firmy tak chtějí získat nové klienty, kontakty, informace a strategické partnery. To jim následně pomůže dosáhnout lepších výsledků.

Ale pozor! Nemusí tomu tak být vždy. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba znát a dodržet několik pravidel. Mezi nejdůležitější patří:

 • Kvalita vaší služby či produktu. Bez ní vám nepomůže žádné partnerství.
 • Schopnost spolupráce a podpory by měla být vzájemná – win win. Nelze jenom brát.
 • Jasná a společná vize s konkrétními cíli. Toto je pro nastartování spolupráce důležité.
 • Plán pro dosažení společných cílů. Bez plánu a následné realizace zůstanete jen u vize.
 • Transparentní systém pro řízení celé spolupráce. Kvalita systému vždy odráží i kvalitu spolupráce.
 • Měření efektivity spolupráce včetně nápravných opatření. Co neměříte, to nemůžete řídit.