Proč Balanced Scorecard nefunguje

Plynulo již deset let od doby, kdy se začaly využívat nástroje Balanced Scorecard k měření a zlepšování výkonnosti firem. Jsou ale účinné? Aktuální výzkum společnosti The Hackett Group, jehož se zúčastnilo 2 400 firem, odhalil, že 70 % evropských a amerických implementací systémů Balanced Scorecard selhalo.

Jedním z důvodů selhání může být skutečnost, že ve firmách existuje obrovská řada měřících nástrojů. Průměrný vyšší manažer sleduje podle výsledků výzkumu měsíčně až 123 ukazatelů (83 finančních a 49 provozních). Realita je však taková, že i v těch nesložitějších odvětvích určuje výkonnost firem maximálně 10 až 15 ukazatelů, které je třeba měřit.

Systémy Balanced Scorecard navíc nejsou – navzdory svému názvu – vyvážené. Výzkum potvrdil, že tyto měřící nástroje směšují interní finanční data se zbývajícím objemem dat rozděleným na interní provozní data a externí finanční a provozní data. Firmám pak zůstává mnoho historických informací, zatímco o budoucím vývoji se toho moc nedozvědí. Problém je také v tom, že firmy často o Balanced Scorecard hovoří, ale ve skutečnosti jeho principy neaplikují.

-kk-
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com