Problematika sdílení znalostí v telekomunikačním průmyslu

Článek se zabývá problematikou sdílení a přenosu znalostí při vývoji nových produktů ve velkém podniku se složitou organizací. Výzkum se zaměřil na sektor telekomunikací, takže je zde popsána charakteristika tohoto průmyslového odvětví a důvody provedeného výzkumu.

Výsledky uvedené v tomto článku se zakládají na rozhovorech a seminářích provedených v rámci evropského projektu. Za hlavní bariéry úspěšného přenosu a sdílení znalostí byly označeny:
* neznalost jazyka,
* mezinárodní rozdíly,
* nedůvěra v přesnost a spolehlivost znalostí (jestliže jedinec nedůvěřuje znalostem, které získal, nebude je ani dále aktivně využívat),
* nedostatečná ochrana znalostí, u nichž existují vlastnická práva,
* správa a údržba komunikačních kanálů,
* nedostatek času.

Sektor telekomunikací se velmi rychle rozvíjí a firmy, podnikající v tomto oboru nabízí své produkty a služby stále širšímu spektru zákazníků. Je proto nutné sdílet znalosti v rámci organizace, ale i se zákazníky i s obchodními partnery. V rámci organizace hraje důležitou roli řízení lidských zdrojů – vedoucí těchto oddělení musí uplatňovat proaktivní přístup k vytváření programů školení a výuky, schémat odměňování a motivace, případně uplatnit kulturní změny v organizaci.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com