Příprava na lepší zítřky

Výzkum americké společnosti The Forum Corp., který analyzoval minulá období ekonomické recese, ukázal, jaké kroky by měli manažeři podnikat dnes pro větší šanci na úspěch poté, až se ekonomická situace obrátí. Jedná se o důležité kroky ve třech základních oblastech – financích, lidských zdrojích a organizačním klimatu.

Finance

- Podnikněte rychlé kroky ke snížení nákladů a kontrole výdajů prostřednictvím zúžení svého zájmu. Úspěšné firmy se v období recese soustředí na několik kritických priorit, které jim umožní udržet se v byznysu. Neúspěšné se honí za neziskovými prodeji ve snaze udržet si vedoucí pozici.

- Zdržte se paušálního omezování výdajů. Zachovejte oblasti, které jsou pro zákazníky nejhodnotnější. Firmy, které snižují náklady paušálně, totiž brzy zjišťují, že ničí svou schopnost prodávat své výrobky a služby.

- Zvažte alternativy k propouštění. Propouštění často funguje jen krátkodobě a z dlouhodobého hlediska působí negativně. Alternativy v tomto případě zahrnují snižování manažerských bonusů, zmrazování platů nebo snižování možností volby odměn. Důležité však je srozumitelně o tom komunikovat se zaměstnanci.

- Investujte do příležitostí. Špatná ekonomická situace vám může pomoci výhodně získat majetek i talent. Dobré je investovat do výzkumu a vývoje, marketingu a kvality vnímané zákazníky. Investice do pracovního kapitálu, výroby a administrativy se naopak příliš nevyplatí.

Lidské zdroje

- Udržujte si a rozvíjejte nejlepší talent. Nejlepší zaměstnanci bývají v období ekonomického poklesu náchylnější k tomu, aby je získala konkurence. Firmy, které poskytují možnosti rozvoje, vykazují nižší fluktuaci.

- Ujistěte se, že jsou všichni na stejné vlně. Nejlepší vůdcové vytvářejí agendu a scházejí se s klíčovými podílníky, aby získali jejich podporu a vybudovali oddanost dosahování stanovených cílů a hodnot. Neefektivní nechávají degenerovat vnitřní politiku a dominovat skryté agendy.

- Podporujte otázky a nové myšlenky tím, že usnadníte zaměstnancům, aby s nimi přicházeli. Vůdcové, kteří přiznají, že neznají všechny odpovědi a požádají o názory druhé, podpoří své zaměstnance v tom, aby přispívali svými nejlepšími myšlenkami.

Klima

- Řiďte interní komunikaci. V obtížných časech mají vůdcové často tendenci snižovat stres v organizaci tím, že přicházejí s jednostrannými a neústupnými rozhodnutími. To je ale chyba. Přijdete tak o konstruktivní konflikty, které podporují správné rozhodování.

- Komunikujte autenticky. Silní vůdcové umějí uznat své problémy. Tím si budují důvěru u ostatních. Není to projev slabosti, ale naopak síly.

- Vytvářejte pozitivní vizi a postoj, které uznají realitu. Když budete udržovat disciplínu a soustředění na mobilizaci zaměstnanců směrem k řešení zákaznických zájmů a hodnot, zvýšíte svou šanci na úspěch, až krize pomine.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association