Přinesli jste na palubu vetřelce. Co teď?

Vaše společnost má volné místo manažera, již proběhly pohovory s interními kandidáty, ale žádný z nich nebyl vhodný, proto jste se rozhodli najít potřebné znalosti, dovednosti a schopnosti vně. Tento zdánlivě jednoduchý scénář má své plusy a mínusy. Pozitivní je, že externí manažer bude mít teoreticky všechny nutné kvalifikační předpoklady. Také vnese do vaší organizace čerstvý, nový a objektivní pohled. Může ovšem narazit na zavedený způsob řešení problémů a myšlení a na postoj „vždycky jsme to dělali takhle“. Negativní stránkou tohoto scénáře je dopad takového rozhodnutí na vaše zaměstnance a neúspěšné interní kandidáty. Mohou si říct, že ve vaší společnosti nemají žádnou budoucnost a šanci na povýšení. V takové situaci by se vám mohlo hodit následujících devět rad:

- vysvětlete novému manažerovi vaši organizační kulturu, včetně příběhů, mýtů, hrdinů, norem a nepsaných pravidel,

- seznamte ho s potenciálními „nášlapnými minami“, se kterými měli zkušenost jeho předchůdci,

- diskutujte o předešlých úspěších a neúspěších podniku, se zvláštním zřetelem na individuální zaměstnance,

- ujistěte se, že nová manažerská role je zcela jasná jak samotnému manažerovi, tak jeho podřízeným a přímému nadřízenému,

- usnadněte novému manažerovi převzetí všech povinností v přiměřeně dlouhé době,

- představte ho kolegům, podřízeným a přímým nadřízeným,

- pobízejte ostatní, aby jej přivítali, a ujistěte se, že chápou, že nový manažer má vaši plnou důvěru a podporu,

- fungujte jako mentor pro vašeho nového pracovníka,

- pamatujte, že jste ho přijali vy a že jeho úspěch je i vaším úspěchem.

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com