Přijali byste do vedoucí funkce ženu?

I když ženy některé mužské povahové rysy postrádají, jiných kvalit potřebných k vedení se jim dostává mnohem více. Mají větší vytrvalost, pracovní poctivost, flexibilitu, řeší problémy kolektivně, lépe a trpělivěji naslouchají. Vkládají do své práce hodně emocí, potrpí si na uznání a popularitu, i když to nedávají znát. Nevýhodou emotivních ženských prvků může být časté ztotožnění se s řešeným problémem.

Většímu uplatnění žen brání zejména nedůvěra společnosti v opravdový zájem ženy o práci. U nás přetrvává jistá pracovní diskriminace žen, nemající původ v pochybnostech o schopnostech žen, jako spíše v jejich z hlediska zaměstnavatele „nespolehlivém“ přístupu k práci. Druhým problémem je nutnost sladit zaměstnání s mateřstvím. Je více či méně v kompetenci kariérní ženy, aby se o tyto záležitosti postarala, k čemuž má dnes již většinou dostatek příležitostí a možností.

Žena, která chce svoje zaměstnání vykonávat s plným nasazením, musí navíc zajistit spořádaný chod své domácnosti, zejména zabezpečení svých dětí. K tomu musí přispět jednak vlastní rodina, jednak dobře fungující služby a k tomuto účelu zřízené organizace (služby pro obyvatelstvo, opatrovatelky a vychovatelky. Můžeme se tak jistě těšit, že žen, vedoucích pracovnic, bude přibývat. Práce se tak stane pro všechny zaměstnance rozmanitější a pestřejší. Důvěru k dosažení tohoto postavení však musí ženy získat vlastní snahou a přesvědčivým úsilím.
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz