Přenos znalostí pokulhává

Většina firem nemá plán pro řízení přenosu znalostí a ještě méně jich zapojuje mezigenerační problémy do svých obchodních strategií. Ukázal to nedávný výzkum globální organizace Conference Board.

„Spolu s tím, jak se vůdcové a odborníci z generace Baby Boomers blíží důchodu, stojí firmy v USA, Kanadě i řadě evropských národů před ztrátou zkušeností a znalostí v nebývalé šíři,“ vysvětluje Diane Piktialisová, která se v rámci Conference Board věnuje vedení programů zralé pracovní síly.

Od mladších zaměstnanců podle ní nelze očekávat, že zaplní místo po odchodu této generace, jelikož jim chybí zkušenosti a hlubší odbornost. Navíc mají tendenci častěji měnit zaměstnání, přičemž si odnášejí technologické a další znalosti s sebou. Výsledkem může být výrazný úbytek obchodních znalostí, který sníží inovace, růstovou kapacitu a efektivitu organizací.

Předávání znalostí bylo jednodušší v minulosti, kdy dobře zapadalo do pracovní kultury dlouhodobých zaměstnanců. Dnes jsou na jednom pracovišti čtyři různé generace a přenos znalostí je komplikovanější. Zpráva Conference Board s názvem Bridging the Gaps: How to Transfer Knowledge in Today's Multigenerational Workplace doporučuje zachycovat a předávat znalosti napříč generacemi zdůrazňováním následujícího:

- výběr nejlepších metod přenosu znalostí vzhledem ke specifickým potřebám,

- porozumění vzdělávacím preferencím jednotlivých generací na straně zdrojů i příjemců znalostí,

- přizpůsobování metod přenosu znalostí za účelem vyhovění vícegeneračním preferencím a učebním stylům,

- vytvoření obchodního případu pro mezigenerační přenos znalostí,

- nejlepší praxe – co některé firmy dělají správně již dnes.

-kk-

Zdroj: Human Resources Leader - přední australský server pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resources Leader