Přehlížené aspekty řízení rizika v oblasti IT

Kritika oddělení informačních technologií za neúčinnost nového systému obvykle vede k podrobnému přezkoumání situace a posléze k závěru, že chyba je na straně uživatelů. Školení je řešením pouze za předpokladu, že začalo s dostatečným předstihem. Jedna z nejčastějších chyb je v tom, že vedení velkých společností považují lidský aspekt technologií za samozřejmou věc.

Proti výhodám velkých podnikových informačních systémů stojí riziko obrovské ztráty, eventuálně i riziko zániku společnosti. Proto je nutné vzít v úvahu tři typy rizika: technické, organizační a obchodní.

Silným nástrojem zmírňování organizačního rizika může být řízení změny. Kromě disciplinovaného přístupu je však nutné zajistit angažovanost všech oddělení, která budou nový systém využívat. Autoři tohoto příspěvku uvádějí několik konkrétních doporučení pro budování velkých podnikových informačních systémů.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World