Pravidla interní konkurence

Konkurence je zdravá, i v rámci firem. Motivuje k lepším výkonům. Zaměstnanci chtějí ze sebe vydat to nejlepší, aby byli povýšeni nebo se alespoň posunuli ve své kariéře. Výzvou pro manažery je proto hledat cesty, jak to uřídit – vytěžit z tohoto stavu výhody a minimalizovat rizika. Článek nabízí několik rad.

- Soustřeďte se na cíl. Konkurenční boj by měl v první řadě probíhat o něco hodnotného, aby nebyl jen ztrátou času a energie. Měl by se týkat důležitých věcí celé organizace nebo daného oddělení.

- Soustřeďte se na výkonnost. Konkurence by se podobně jako řešení konfliktů měla zaměřit na výsledek. Nechcete přece, aby byla osobní. Stejně jako chcete, aby na povrch vycházely ty nejlepší myšlenky, chcete objevovat i nejlepší lidi.

- Soustřeďte se na vůdce, kteří dokáží motivovat. I když by jednotlivé osobnosti neměly být ve středu zájmu konkurence, stále hrají důležitou roli. Smyslem vůdcovství je dát dohromady lidi za společným účelem. Zaměstnanci musejí svým vůdcům důvěřovat, aby jej mohli následovat.

Konkurence ve firmách vždy byla a bude i nadále. Popírat její existenci by bylo slepé. Úkolem managementu je hledat způsoby, jak konkurenci udržet na zdravé a přínosné úrovni.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com