Pravděpodobnost ztráty zaměstnání lze snížit

Přestože nikdo není odolný proti propouštění, existují určité způsoby, jako tuto událost předvídat. Pomoci nám v tom může tzv. ukazatel řízení profesní dráhy, který lze aplikovat na pět oblastí (průmysl, organizace, odbornost, pracovní místo a osobní život). Hodnocení vychází z otázek tohoto typu:

- má vaše pracovní místo zásadní význam z hlediska cílů organizace?
- nachází se vaše pozice v blízkosti zákazníka?
- posouvají technologické změny vaši pozici blíže k těžišti úspěchu organizace?
- apod.

Kladné odpovědi vypovídají o relativní „bezpečnosti“ vašeho pracovního místa, záporné značí určité riziko. Existují však určité funkce, od nichž vedoucí očekávají nápady a zlepšovací návrhy. Lidé na takovýchto místech mohou svou šanci na výpověď značně snížit.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com