Pracovní morálka zaměstnanců, kteří "přežili" snižování stavů

Fúze, reorganizace a snižování stavů se podepisuje i na lidech, kteří si své zaměstnání udrželi. Ti jsou traumatizovaní a mají obavy o svou budoucnost, čímž se zvyšuje jejich pracovní zátěž. Zaměstnavatelé si často myslí, že by tito lidé měli být vděční za to, že svou práci neztratili. Ve skutečnosti však potřebují stejně tolik pozornosti, citové podpory a rad jako propuštění zaměstnanci.

Když se lidé musí vyrovnat se změnami, obvykle prochází několika stadii. Když manažeři tato stadia dokáží identifikovat, mohou zaměstnancům také účinněji pomoci. Stejně jako v každé traumatické situaci se i zde u lidí nejdříve projevuje dezorientovanost, popření reality a teprve pak postupné vyrovnání se s touto skutečností. Článek také popisuje způsoby, jak v jednotlivých stadiích pracovníkům pomoci.

Vedoucí pracovníci by měli zaměstnancům dát najevo, že na nich záleží, měli by jim pomoci pochopit jejich úlohu v celé organizaci a jejich perspektivu. Nutná je komunikace – vždy a všude, aby se předešlo pomluvám a fámám.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com