Pracoviště prochází rapidní změnou

Podle nového globálního průzkumu firem Microsoft a CoreNet budou možná lidé plánující pobídky pro zaměstnance muset změnit svůj přístup k motivaci s tím, jak stále více firem přijímá myšlenku alternativních pracovišť, aby vyhověly mobilním a geograficky rozptýleným zaměstnancům. Budoucnost podle tohoto průzkumu mezinárodních vedoucích pracovníků odpovědných za pracoviště a firemní reality spočívá ve flexibilitě, která má nahradit pevné kancelářské prostory.

Během následujících třech let se očekává růst alternativních strategií týkajících se pracovišť i vzdor nesouhlasu vyššího managementu. 77 % respondentů průzkumu vidí zvýšení v blízké budoucnosti a 86 % již má v současné době alternativní uspořádání. Téměř polovina zaměstnanců zúčastněných firem přešla na zcela mobilní systém a zrušila pevné kanceláře.

Průzkum odhaluje dva hlavní důvody: Jeden je přilákání a udržení talentů nabídnutím lepších možností v oblasti rovnováhy práce a osobního života. Druhý pak podpora produktivity a spolupráce.

-av-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine