Pozor, strategie!

Pozor, strategie!

V případě selhání firemní strategie omlouvají často ředitelé špatné provedení nedostatkem štěstí. Když se nepodaří uvést nový produkt na trh, poptávka je nižší, než se předpokládalo. Výborně navržená fúze selže kvůli špatné integraci. Plán expanze za moře zhatí regulační záležitosti. Ve skutečnosti by však firmy při mapování svých rozvojových strategií měly věnovat více pozornosti rizikům, která zahrnují. Podle odborníků lze většině selhání předcházet.

Řada firem se domnívá, že nešla cestu k dokonalejším plánům ve formálním spojení řízení rizik a strategického plánování. To ovšem vyžaduje úspěšnou implementaci systému ERM. Vůdcové by se již neměli soustředit na pozitiva, která může nový plán přinést, ale na možná rizika.

Úspěšné firmy propojují plánování a řízení rizik dvěma způsoby. První spočívá ve spojení plánů a investičních nákladů s oddělením řízení rizika po navržení plánů. Druhý, méně častý způsob představuje formální assessment rizik v průběhu faktické formulace plánů. Jediným nebezpečím je možnost, že by si firma vybudovala kulturu odmítající jakákoli rizika, v níž dobrým myšlenkám stojí v cestě manažeři. Je proto třeba skutečně propojit strategii a výkonnou složku firmy.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com