Pozor na velké firmy jako zákazníky

Přílišné spoléhání se na velkou firmu jako odběratele skrývá pro menší podnik značné nebezpečí. Velká firma sice znamená stálý a relativně spolehlivý zdroj odbytu, který je pro malé firmy tak atraktivní, ale i řadu negativ.

Hlavně jsou to rozdíly ve firemní kultuře, které mohou malou firmu přivést ke špatnému konci. Větší firmy bývají „pomalé“ a sledují daný roční program, zatímco menší jsou přizpůsobivější a dokáží reagovat na náhlé příležitosti. To, co může znamenat nevýznamný finanční obnos pro větší podnik, může být pro menší firmu existenční otázkou.

Obchodní právnička Nina Kaufmanová radí začínajícím firmám, aby se dívaly za rámec těchto „velkých hráčů“. „Řada mých klientů se mi svěřuje, jak touží po spolupráci s nějakou firmou z Fortune 500,“ říká Kaufmanová. Varuje ale, aby nepřehlížely méně atraktivní příležitosti.

Jedním z velkých nešvarů velkých firem jsou pozdní platby, které jsou částečně zdůvodnitelné pomalostí a také tím, že si to svým způsobem mohou dovolit. Menší zákazníci nabízí příležitost k méně viditelnému otestování firemního modelu a možnost postupného vybudování reputace, která pak pomůže v případném vztahu s větší firmou.

-av-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal