Pozor na rozesílání zpráv

Efektivní komunikace je důležitým předpokladem každodenní práce. Spolu s ní však stále více souvisí problém bezpečnosti. Firmy, potažmo jejich IT oddělení, by proto měly chápat komunikaci jako kritickou otázku a zabezpečit zejména e-mail a rozesílání textových zpráv známých jako instant messaging (IM). Pokud tak dosud neučinily, nastává nejvyšší čas zhodnotit rizika IT služeb používaných v rámci komunikační infrastruktury firmy.

V případě rozesílání zpráv zaměstnanci je třeba mít smysluplná, přesná a časově strukturovaná data, která v podobě statistik informují o uživatelnosti, potenciálních problémových oblastech atd. Rozesílání zpráv si žádá stejná měřítka jako kterýkoli jiný kritický systém ve firmě. Produkty, které dnes v této souvislosti existují na trhu vycházejí například z tradiční Maslowovy hierarchie potřeb. Měřit je třeba zejména následující:

- čas doručení zprávy (za jak dlouho se zpráva dostane od jednoho uživatele ke druhému),
- ukládání zpráv (objem uložených zpráv na úrovni uživatelů, oddělení a firem),
- využití rozesílání zpráv (kolik a jak velkých zpráv každý uživatel rozesílá),
- aktivita serveru (z pohledu historie i reálného času),
- nejčastější cílové domény (seznam nejčastěji používaných domén).

-kk-
Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal