Pozitivní vůdcovské chování

Vůdcovské dovednosti by měly být doplněny pozitivním vůdcovským chováním a zproštěny negativního. Jak na to?

Efektivní (pozitivní) vůdcovské chování

- Pořádání pravidelných, efektivních porad za účelem stanovení cílů, rozdělení úkolů a zhodnocení výkonnosti,

- efektivní projektové plánování a řízení,

- identifikace správných lidí pro správné role,

- vhodné delegování odpovědnosti,

- konzultace a zapojení druhých do rozhodování,

- zájem o ostatní a reagování na jejich potřeby, ať už se jedná o více informací, vedení, podpory, osobního rozvoje, pozitivní zpětné vazby nebo odměňování a uznání,

- převzetí závazků pro řešení problémů nebo složitých a citlivých záležitostí,

- vedení příkladem, nakažlivé nadšení, zapojování a motivace druhých,

- přímý, jasný a otevřený styl komunikace,

- zvažování dopadů před vlastním jednáním.

Neefektivní (negativní) vůdcovské chování

- Neprojevování odpovědnosti, oddanosti nebo vlastnictví vůči cílům, úkolům a problémům,

- nejasná a špatná komunikace,

- špatné řízení, rozvoj a podpora druhých,

- neposkytování včasné pozitivní zpětné vazby,

- neuznávání a neodměňování přínosů,

- vyhýbání se konfliktům a složitým problémům,

- jednání před zvážením jeho důsledků,

- udržování špatné výkonnosti nebo nízké kvality produktů,

- příliš emocionální, iracionální nebo temperamentní chování,

- neschopnost odsouhlasit cíle a vyjasnit očekávání,

- nedostatečná příprava nebo plánování,

- zájem nezmiňovat nebo zamlčovat důležitá fakta,

- soustředění na negativní věci, tendence snižovat morálku a motivaci druhých,

- chybějící otevřenost vůči novým a alternativním myšlenkám.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101